Bilgisayar destekli eğitimin faydaları

Bilgisayar destekli eğitimin faydaları

İçinde bulunduğumuz çağ bilgisayar çağı olarak adlandırılmaktadır. Bu çağda çocukların eğitimini dış dünya ile olabildiğince etkileşim içindeki eğitim sistemlerine göre şekillendirmek gerekmektedir. Çocuklarımızın dış dünyaya en iyi şekilde hazırlanmaları için bu onların bilgisayarı tanıma ve kullanma becerilerine sahip olmalarını gerektirmektedir.